+420 731 406 539 elva@revize-instalaci.cz

Vypracování protokolu o určení vnějších vlivů

Dle – ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51ed.2, ČSN 60079-10, Nařízení vlády 406/2004 Sb. s přílohou 1 V protokolu se stanovuje, jaké vlivy působí v daném prostoru na elektroinstalaci, člověka a na daný prostor. Podle výsledku je prostor kategorizován do 3 skupin.

Prostory se dělí na:

  • normální
  • nebezpečné
  • zvlášť nebezpečné

Rozhodující je vždy nejnepříznivější vnější vliv vyskytující se v posuzovaném prostoru.

V prostoru s výbušnými látkami je nutno prostor posuzovat dle příslušné normy a s dobrou znalostí problematiky. Součástí posudku je výpočet doby přetrvávání výbušné směsy a rozsah vzdálenosti zón s výbušnou směsí. Protokol o určení vnějších vlivů je dokument, který je archivován po celou dobu životnosti zařízení. Při revizi či rozšíření stávajících zařízení musí být dostupný k nahlédnutí. Protokol dodáváme v tištěné i elektronické podobě.

Adresa

U Nádraží 63, 783 14 Bohuňovice
(okres Olomouc)

Telefon

+420 731 406 539