+420 731 406 539 elva@revize-instalaci.cz

Školení a přezkoušení z NV 194/2022 Sb.

Školení je prováděno po dohodnutí termínu zkoušek a předložení patřičných dokladů o vzdělání v elektrotechnice a délce praxe.

Školený obdrží seznam testových otázek (a, b, c) s označením správné odpovědi. U otázky je vždy uveden odkaz na příslušnou normu (pro zájemce o rozšíření znalostí). Testy jsou členěny na více okruhů dle požadované kvalifikace.

  • Zkouška začíná prezencí a ověřením dokladů.
  • Následuje ústní výklad nejnovějších norem doplněný prezentací. Výklad má danou strukturu zahrnující základní normy o bezpečnosti, uzemnění a pospojování, hromosvodech a svodičích přepětí, koupelnách a umývacích prostorách, strojích a rozvaděčích, všeobecné principy elektroinstalace v různých objektech, zásady první pomoci a ostatní normy dle aktuálnosti vydání. Při výkladu jsou vítány dotazy a připomínky z praxe obohacující výklad.
  • Následuje písemný test.
  • Po vyhodnocení testu obdrží každý zkoušený doplňující otázky k problematickým odpovědím na testové otázky.

Při zkoušce samotné nejsou opory dovoleny. V otázkách nejsou uvedeny správné odpovědi a otázky nejsou seřazeny dle opor. (Taháky a ostatní pomůcky nebudou fungovat.)

Po dohodě termínu zkoušek Vám zašleme testové otázky s uvedením správných odpovědí a prezentaci základních norem.
(Prezentace slouží pouze pro účely přezkoušení, vztahují se na ni autorská práva.)

Školení pro firmy organizujeme s návazností na danou problematiku podniku.

» Online testy z NV 194/2022 Sb. « » Vzor osvědčení « » Ceník školení a přezkoušení «