+420 731 406 539 elva@revize-instalaci.cz

Historie firmy ELVA – elektrorevize

Firma Elektroinstalace Vanek byla založena 4.10.2000 Liborem Vankem, tehdy na hlavní pracovní poměr zaměstnaným v SMP Olomouc jako elektrikář na katodové ochraně, kde majitel získal praktické a teoretické zkušenosti s protikorozní ochranou kovových konstrukcí a také opravoval zařízení se SNV. Zabýval se elektroinstalací rodinných domů a firem.

Po privatizaci SMP se majitel nechal zaměstnat jako strojník CZ Bohuňovice a začal studovat VŠB Ostrava obor elektroenergetika na fakultě elektrotechniky a informatiky. V průběhu studia se stal revizním technikem s osvědčením E2/A a uplatnil tak své dlouholeté praktické a teoretické zkušenosti v oblasti se stupněm nebezpečí výbuchu, v klasických elektroinstalacích, elektroinstalacích bazénů vč. bazénové technologie, saun, parních lázní, solárií, vzduchotechniky, kogeneračních jednotek a plynových kotlů.

Historie

V roce 2007 jsme získali certifikát opravňující k provádění inteligentních elektroinstalací Ego-n® a osvědčení a oprávnění k provádění revizí na vybraných elektrotechnických zařízení vojenské techniky od Ministerstva obrany ČR.

Po úspěšném dokončení fakulty se majitel osamostatnil a založil firmu ELVA – elektrorevize poskytující především revizní služby, například revize objektů, hromosvodů, elektrických spotřebičů, nářadí, rozvaděčů a strojů do 1000 V.

V roce 2008 si majitel rozšířil oprávnění pro revize ve výbušném prostředí.

V roce 2010 si majitel rozšířil oprávnění pro revize VN, čímž dosáhl nejvyššího stupně mezi revizními techniky s označením E1/B. Zákazníkovi tedy dokážeme nabídnout nejen revize objektů s výbušnou atmosférou, ale také revize vysokého napětí.

Vzhledem ke zkušenostem firmy je snahou nalezení a opravení případných porevizních závad s návazností a oporou v nejnovějších ČSN normách.

Proč provádět revize a co Vám nabízíme?

Adresa

U Nádraží 63, 783 14 Bohuňovice
(okres Olomouc)

Telefon

+420 731 406 539