+420 731 406 539 elva@revize-instalaci.cz

ELVA – elektrorevize

Váš partner pro Vaše revize pro Olomouc a okolí
O firměKontaktujte nás

Dnešní svět je propleten elektrotechnikou mnoha výrobců z různých zemí. Každá země má vlastní normativní předpisy a národní doplňky. Ty upravují odlišnosti a specifické požadavky jednotlivých zemí. Česká republika má vlastní soubor norem ČSN. Normy nejsou závazné, ale mají doporučující charakter, jejich dodržení je ovšem nařízeno zákonem.

9

Proč provádět revize?

Při nové instalaci je nutné posouzení výchozího stavu zakotveno v různých zákonech (č. 251/2005 Sb., č. 458/2000 Sb.) zákoníku práce a jiných. Rovněž periodické (opakované) revize mají své zákonné ustanovení. Čili neprovádění revizí je porušením zákona. Orgán zabývající se kontrolou provádění revizí se nazývá inspekce práce a její činnost je zakotvena v zákoně č. 251/2005 Sb.

9

Nabízíme Vám revize ve výbušném prostředí!

Uhelné sklady, čerpací stanice PHM a LPG, lakovny, provozy s mícháním barev, prostory s elektrostatickým nanášením barev, chemické provozovny, laboratoře, pneumatická doprava sypkých hmot a jiné prostory s výbušnými kapalinami, plyny a prachy. (vzor revizní zprávy)

9

Nově nabízíme revize VN do 35 kV

Revize VN kabelů, transformátorů a ostatní revize v oblasti vysokého napětí.

Co Vám nabízíme?

Revize eletroinstalace, hromosvodů, elektrických zařízení, rozvaděčů, spotřebičů, ručního nářadí a strojů. Začleněním do naší databáze získáte partnera, který Vás zbaví povinnosti hlídat prošlé revizní lhůty. Sami Vás budeme měsíc předem informovat o blížícím se konci revizní lhůty daného zařízení. Revize ručního nářadí a spotřebičů jsou prováděny v elektronické podobě (vzor revizní zprávy). Zařízení Vám označíme štítkem s čárovým kódem a zaneseme do přehledné databáze s možností exportu např. do formátu PDF a jiných.