+420 731 406 539 elva@revize-instalaci.cz

Revize hromosvodů (bleskosvodů)

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídkou je zběžně zjištěn stav jímací soustavy a pokrytí ochranného prostoru jímači. Bližší prohlídka odhalí případné uvolněné spoje. Případné nátěry nesmí zatéci mezi styčné plochy spojovacích svorek. Kontroluje se označení měřících míst a opatření povrchových svodů ochrannými úhelníky sloužícími k mechanické ochraně. Zjišťuje se dodržení minimální vzdálenosti svodů a jímací soustavy od konstrukčních částí objektu.

Měření: CA.6412

  • měřením je zjištěn přechodový odpor spojů
  • u všech svodů je změřen zemní odpor
  • výpočtem je stanovena hodnota celkového uzemnění hromosvodu

Vytvoření revizní zprávy

Revizní zpráva obsahuje popis jímací soustavy a svodů. Dále je porovnán stav hromosvodu s předchozím stavem uvedeným v předcházející revizní zprávě (u periodických revizí). Uvádí se zde materiál střešní krytiny, venkovní klimatické podmínky v době měření. Měřené hodnoty jsou zaneseny do přehledné tabulky, která je nedílnou součástí revizní zprávy. Zde jsou uvedena všechna měření a je zde také vypočítán celkový odpor uzemnění celé měřené soustavy. Nedílná součást revizní zprávy je posudek revizního technika, zda-li je zařízení schopno bezpečného provozu či nikoli. Na konci jsou uvedeny neshody a zjištěné závady.

Po dohodě s investorem provedeme odstranění bez nákladových porevizních závad na místě,
případně provedeme celkovou údržbu a odstranění ostatních porevizních závad elektroinstalace.

Adresa

U Nádraží 63, 783 14 Bohuňovice
(okres Olomouc)

Telefon

+420 731 406 539