+420 731 406 539 elva@revize-instalaci.cz

Přístrojové vybavení pro revizní činnost

Metrel Instaltest 61557

Elektrorevize provádíme moderním přístrojem Instaltest 61557 od firmy Metrel, umožňující měřit proudové chrániče, impedanční smyčku, přechodové odpory, izolační odpory do 1000 V.

Kalibrační listy: 

Metrel MI 3200

Měření izolací VN zařízení provádíme profesionálním přístrojem MI 3200 (TeraOhm 10 kV) od firmy Metrel, umožňujícím měřit izolační odpory do 10 TΩ měřícím napětím 10 kV při proudu 5 mA. Dále přístroj umožňuje diagnostikovat stav dielektrických látek a měření kapacit 5 µF.

Kalibrační list: 

Illko Revex Profi

Revize spotřebičů, ručního nářadí a strojů provádíme přístrojem Revex Profi, novinkou od firmy Illko. K usnadnění identifikace spotřebičů je užito čárového kódu vytvořeného tiskárnou Brother a čtečky čárového kódu Illko. Spotřebič je zařazen do databázového software Revize Profi, kterým jsou hlídány revizní lhůty daných spotřebičů.

Kalibrační listy:

Chauvin Arnoux CA.6412

Zemní odpory uzemnění a hromosvodů měříme převážně klešťovým přístrojem CA.6412 od firmy Chauvin Arnoux. Přístroj umožňuje měření odporu zemniče a proudu zemničem. Správnou funkci přístroje je možné v terénu ověřit přiloženou kalibrační smyčkou.

Kalibrační listy:

Metra Blansko PU 183.1

Pro měření rezistivity půdy a zemního odporu jednoho zemniče objektu je používán přístroj PU 183.1 od firmy Metra Blansko.

Kalibrační list:

Prova Instruments Inc. PROVA 23

Přístroj PROVA 23 od firmy Prova Instruments Inc. je určen pro měření unikajících proudů a analýzu sítí. Zjišťuje rychlé špičky přechodových dějů a harmonickou analýzu do 99. harmonické. Dále měří zdánlivý, činný a jalový výkon, fázový úhel, harmonické zkreslení a jiné veličiny vypovídající o stavu sítě a připojených zařízení.

Kalibrační listy: 

CHY 41R

Jedná se o RLC můstek k přesnému měření odporu, kapacity, indukčnosti, koeficientu ztrát D a činitele jakosti Q.

Kalibrační listy:

Fujitsu Siemens AMILO

Data jsou zpracovávána na notebooku AMILO od firmy Fujitsu Siemens.