+420 731 406 539 elva@revize-instalaci.cz

Měření osvětlení

Měření intenzity osvětlení se provádí na základě světelně technického výpočtu nebo projektové dokumentace osvětlovací soustavy. V projektové dokumentaci je vypočítán udržovací činitel a udržovaná osvětlenost. Udržovací činitel zahrnuje stárnutí světelných zdrojů, znečištění povrchů svítidel i osvětlovaného prostoru a činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů. Udržovaná osvětlenost je průměrná hodnota intenzity osvětlení násobená korekčním faktorem a udržovacím činitelem.

Měření je nutno provést v noci, aby se vyloučil vliv denní osvětlení. Měří se na předem vytvořené síti měřících bodů. Výška měřících bodů je dána srovnávací rovinou prostoru. Do měření je nutno uvést rovnoměrnost osvětlovací soustavy. Čím je tento údaj blíže jedné, tím je rovnoměrnost osvětlení vyrovnanější a nevznikají tmavá (méně osvětlená) místa. Měření je prováděno zvlášť pro místo zrakového úkolu (pracovní plocha) a zvlášť pro měření intenzity osvětlení v místnostech.

Také měření osvětlení komunikací a sportovišť se provádí odlišným způsobem. Čím je měřená plocha menší, tím jsou blíže měřící body a výsledek měření je přesnější. Výška měřících bodů je opět proměnlivá v závislosti na výšce srovnávací roviny v měřených prostorech.

Adresa

U Nádraží 63, 783 14 Bohuňovice
(okres Olomouc)

Telefon

+420 731 406 539