+420 731 406 539 elva@revize-instalaci.cz

5Ceník pro revize elektro a školení NV 194/2022 Sb. (platnost 2023)

Revize elektro

Byt od 2000,– Kč
Rodinný dům od 3000,– Kč
Větší objekt s mnoha rozvaděči a obvody 2000,– Kč / rozvaděč – nutno upravit dle rozsahu
Revize hromosvodů 300,– Kč / svod
Označení elektrických spotřebičů štítkem 15,– Kč / kus
Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů do 20 ks paušálně 2000,– Kč vč. dopravy do Olomouce
Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů 50,– až 100,– Kč za kus podle množství a třídy izolace
Kontrola elektrického ručního nářadí a spotřebičů 50,– až 100,– Kč za kus dle množství – provedena revize
Cestovné Olomouc nefakturujeme
Cestovné mimo Olomouc 11,– Kč / km

Školení a přezkoušení z NV 194/2022 Sb.

V objektech tř. A do 1000 V včetně hromosvodů:
§ 4 – osoba poučená 600,– Kč
§ 6 – elektrotechnik 1200,– Kč
§ 7 – vedoucí elektrotechnik 1500,– Kč
Rozšíření § 7 + řízení provozu 300,– Kč
Rozšíření § 7 + projekční činnost 300,– Kč
§ 10 (pro projekční činnost) 1000,– Kč
V objektech tř. A nad 1000 V:
§ 6 – 7 + 300,– Kč
V objektech tř. B do 1000 V včetně hromosvodů:
§ 6 – 7 + 300,– Kč
  • U přezkoušení je přítomen revizní technik s projekční činností a dva členové zkušební komise.
  • Školení zahrnuje přednášku s prezentací nových předpisů, norem a jejich změn.
  • Školení je voleno volnou formou s prostorem pro upřesnění dotazů a příkladů z praxe.
  • Tímto způsobem je zajištěna aktivní účast všech školených.
  • Po proškolení je provedena písemná část testu.
  • Následně jsou zkoušení podrobeni ústní části testu s ověřením znalostí a orientace v elektrotechnice.
  • Školení je přizpůsobeno pracovní činnosti zkoušených.
  • Délka školení je přibližně 6 hodin, dle rozborů a praktických poznatků zkoušených.
  • Termín školení je nutno dohodnout telefonicky. » Kontakt «

» Online testy z NV 190/2022 Sb. «

Vystavení posudku úspory elektrické energie

Rodinný dům 500,– Kč
Ostatní po prohlídce cena dohodou

Pro stálé zákazníky slevy dle dohody.
Poradenská činnost, kontroly, dohled a odborné vedení elektroinstalačních firem.

*Ceny jsou uvedeny bez DPH.