+420 731 406 539 elva@revize-instalaci.cz

Online testy z NV 194/2022 Sb. (otázky a odpovědi)

Vedoucí práce je osoba…

Je-li v objektech bytových domů, občanské výstavby či na pracovištích užito proudových chráničů,...

Vedení v elektroinstalačních trubkách lze klást na povrchu, pod omítkou, ve stavebních konstrukcích, apod.

Doplňková ochrana proudovým chráničem 30 mA v sítích TN, musí být zajištěna u zásuvek:

Přívody zemničů musí být na přechodech prostředí chráněny proti korozi (antikorozní páskou, asfaltovou zálivkou, licí pryskiřicí, apod.) v délce nejméně...