Zveme Vás na každoroční školení bezpečnosti v elektrotechnice
a na povinné přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

konané 23. a 24. února 2017 od 7:00 hodin
v příjemném prostředí velkého sálu restaurace ve Vsisku

Přezkoušení je povinné nejméně jednou za tři roky.
Ve dnech 23. a 24. února 2017 je v ceně školení
či přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. zahrnuta svačina a oběd.
Přezkoušení proběhne po skončení školení.

V případě zájmu a pro bližší informace
nás můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

Na viděnou ve Vsisku se těší
firma ELVA – elektrorevize
Ing. Libor Vanek

ELVA – elektrorevize, Váš partner pro Vaše revize pro Olomouc a okolí.
Elektro revize objektů, hromosvodů, elektrických spotřebičů, nářadí a strojů.

Dnešní svět je propleten elektrotechnikou mnoha výrobců z různých zemí. Každá země má vlastní normativní předpisy a národní doplňky. Ty upravují odlišnosti a specifické požadavky jednotlivých zemí. Česká republika má vlastní soubor norem ČSN. Normy nejsou závazné, ale mají doporučující charakter, jejich dodržení je ovšem nařízeno zákonem.

Elektroinstalace musí být provedena minimálně s bezpečností uvedenou v normě nebo lepší.

Proč provádět revize?

Při nové instalaci je nutné posouzení výchozího stavu zakotveno v různých zákonech (č. 251/2005 Sb., č. 458/2000 Sb.) zákoníku práce a jiných. Rovněž periodické (opakované) revize mají své zákonné ustanovení. Čili neprovádění revizí je porušením zákona. Orgán zabývající se kontrolou provádění revizí se nazývá inspekce práce a její činnost je zakotvena v zákoně č. 251/2005 Sb.

Co Vám nabízíme?

Revize eletroinstalace, hromosvodů, elektrických zařízení, rozvaděčů, spotřebičů, ručního nářadí a strojů. Začleněním do naší databáze získáte partnera, který Vás zbaví povinnosti hlídat prošlé revizní lhůty. Sami Vás budeme měsíc předem informovat o blížícím se konci revizní lhůty daného zařízení. Revize ručního nářadí a spotřebičů jsou prováděny v elektronické podobě (vzor revizní zprávy). Zařízení Vám označíme štítkem s čárovým kódem a zaneseme do přehledné databáze s možností exportu např. do formátu PDF a jiných.

Nabízíme Vám revize ve výbušném prostředí!

Uhelné sklady, sklady výbušnin, čerpací stanice PHMLPG, lakovny, provozy s mícháním barev, prostory s elektrostatickým nanášením barev, chemické provozovny, laboratoře, pneumatická doprava sypkých hmot a jiné prostory s výbušnými kapalinami, plyny a prachy. (vzor revizní zprávy)

Nově nabízíme revize VN do 35 kV

Revize VN kabelů, transformátorů a ostatní revize v oblasti vysokého napětí.

Zdarma získáte hlídání Vaší databáze elektrotechnických zařízení.

Na spolupráci se těší
firma ELVA – elektrorevize
Ing. Libor Vanek

Napište námMapa stránek | Doporučujeme: Elektromontáže Šmakal, BezvaVěc.cz, Cyklo Bečica